Pokazy gimnastyki akrobatycznej możemy przeprowadzić przy akompaniamencie muzycznym.
Wiemy dobrze, że gry i zabawy są bardzo lubiane przez dzieci i każde chętnie bierze w nich udział. W rozwoju fizycznym, dziecka spełniają one ważną rolę, ale tylko wówczas, gdy są w odpowiedni sposób prowadzone i dobierane do wieku, umiejętności i rozwoju fizycznego dziecka. Dobór zabaw uzależniony będzie także od posiadanego sprzętu, warunków terenowych i pogody.
Jakim sprzętem możemy się posługiwać na obozie harcerskim, aby wzbogacić zajęcia z zakresu gier ruchowych. Mogą to być szarfy w kilku kolorach, chorągiewki różnych rozmiarów, woreczki do rzutów (szyszki, patyki), piłeczki gumowe, piłki ręczne, siatkowe, pałeczki sztafetowe, laski, numery, sznur, długa linka do skoków, skakanki, liny do przeciągania itp.
DOBÓR ZABAW
Zabawy dla dzieci w wieku 8 ? 9 lat powinny być oparte na ruchach naturalnych, które dzieci mają wprawdzie przyswojone, lecz niezbyt dokładnie opanowane. Dzieci w tym wielu i szybko się męczą, a więc błędem będzie prowadzenie gier i /abaw wymagających dłuższego wysiłku, napięcia uwagi oraz takich, w których nie wszyscy biorą udział.
Kilkulatki lubią zabawy rytmiczne, a także zabawy wymagające ruchów zręcznych, dokładnych i szybkich.
Dzieci 10 ? 12-letnie charakteryzuje większa wytrwałość, toteż możemy organizować z nimi zabawy dłużej trwające, o przepisach bardziej złożonych. Możemy stosować gry wymagające podziału na grupy i drużyny. Natomiast dla najstarszych, 12?15-letnich, będziemy dobierać zestaw gier i zabaw o dużym nasileniu elementów biegu, skoku, rzutu, a także wielu elementów współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego.
W zajęciach musimy uwzględnić pewną kolejność gier i zabaw, składających się na określony tok zajęć:
?    zabawa ze śpiewem,
?    zabawa orientacyjno-porządkowa,
?    zabawa na czworakach lub z mocowaniem,
?    zabawa rzutna,
?    zabawa bieżna,
?    zabawa skoczna,
?    zabawa ze śpiewem lub pląs.
W pewnych przypadkach tok zajęć można zmienić. Np. w dni chłodniejsze rozpoczniemy zajęcia zabawą bieżną; prowadząc zajęcia z chłopcami zamiast zabaw ze śpiewem i korowodów możemy zastosować zabawy wymagające użycia siły.

KILKA UWAG METODYCZNYCH
Po intensywnych zabawach, np. skocznych, poprowadzimy zabawy spokojniejsze, pamiętając, że podstawę zajęć stanowią zabawy i gry bieżne, skoczne, rzutne ? pozostałe (orientacyjno-porządkowe, na czworakach lub z mocowaniem) mają charakter ożywiający.